COVID-19 z homeopatické perspektivy s ohledem na Hahnemannovu klasifikaci chorob

Onemocnění označované jako COVID-19 je virové onemocnění. Jako u všech virových chorob, průběh po nákaze závisí na dynamice vztahu mezi virulencí mikroba a stavem makroorganismu. Někteří lidé neonemocní vůbec, jiní mají jen lehké symptomy, kterých si sotva všimnou, další zažívají floridní symptomy různé podoby a závažnosti, aby se z nich nakonec zotavili. Část lidí infekci nepřežije. Homeopatie nabízí specifickou a účinnou pomoc u těchto chorob.

Podle dosavadního pozorování se zdá, že klinický a dynamický průběh onemocnění COVID-19 zahrnuje několik forem:

1) COVID-19 jako akutní exogenní epidemická choroba:
Symptomy se rozvíjejí během hodin až dní ke svému maximu. Mohou být velmi lehké, často se objeví jediný příznak ( ztráta chuti nebo čichu, únava, bolest hlavy, rýma, pokašlávání atd.) nebo se rozvinou výrazné celkové a místní příznaky zánětu. Po dosažení krize pacient někdy zemře, ale většinou se i bez léčby začne zotavovat a během několika následujících dní nebo týdnů se uzdraví zcela bez následků. Homeopatická léčba uzdravení urychlí o několik dní, obvykle do tří až pěti dnů se pacient cítí zcela zdráv. Při vedení léčby je třeba nechat symptomy dostatečně rozvinout, až se objeví jasný obraz odpovídající podobnému léku. Ten podávat v potenci C30, C200 nebo v LM vždy v dynamizované tekuté formě nejprve každé 2 hodiny a jakmile se stav nemocného zřetelně zlepšuje, lze intervaly prodlužovat na 3, 4, 6 a více hodin dle stavu. Nakonec stačí lék podávat 1x denně až do odeznění symptomů. S pacientem je třeba být v kontaktu denně. Symptomy jsou obvykle tak zřetelné, že stačí vyšetření po telefonu nebo skypu.

2) COVID-19 jako spouštěč akutní endogenní miasmatické choroby:
Charakteristickou odlišností v tomto případě je to, že po nástupu akutních symptomů dojde u pacienta spontánně k výrazné úlevě ( pokles teploty, odeznění kašle a dalších lokálních symptomů, nárůst energie atd. ) trvající několik hodin až dva dny a vše nasvědčuje, že je pacient na cestě k uzdravení. K tomu ovšem nedojde, protože se jeho stav začne opět celkově i místně zhoršovat. Nastávající symptomy jsou vážné, vleklé, úporné a mohou být život ohrožující. Často se rozvíjí intersticiální pneumonie s dušností, kašlem a akutní respirační insuficiencí. Pacient velmi obtížně vykašlává lepivé a husté sputum různé barvy někdy s příměsí krve. Postup homeopatické léčby je stejný jako v prvním případě, ale léčba trvá obvykle delší dobu – jeden až tři týdny. V průběhu léčby stav vyžaduje zvyšování potence léku a mnohdy nevystačíme s jedním lékem a je třeba podle stavu nemocného podávat více léků po sobě tak jak to situace vyžaduje. S pacientem je nutné být v kontaktu alespoň jednou denně, zpočátku určitě dvakrát denně. Když akutní symptomy odezní a nastane klidový stav, je pro zdraví pacienta nutné, aby navázala dlouhodobá antipsorická léčba na odstranění chronického miasmatu psory.

3) COVID-19 jako spouštěč endogenní chronické miasmatické choroby:
V tomto případě situace probíhá jako v bodě 1 s tou odlišností, že po odeznění akutních symptomů, které vůbec nemusí být prudké – děje se to i v případech velmi mírného průběhu infekce – se v období několika týdnů nebo měsíců začnou u pacienta objevovat různé potíže nikterak prudkého, ale chronického rázu, které buď nikdy před tím neměl nebo je zažíval někdy v minulosti a odezněly buď spontánně nebo byly potlačeny léčbou. Spící endogenní miasma se probudilo. Tento stav vyžaduje dlouhodobou antimiasmatickou léčbu a je možné, že bude třeba použít i odpovídající nosodu, až bude k dispozici.

Jako nejužitečnější v léčbě akutních stavů ( tedy ve vztahu k bodu 1 a 2 ) v souvislosti s onemocněním COVID-19 se nám osvědčily léky: Bryonia Alba, Arsenicum Album, Phosphoricum Acidum, Carbo Vegetabilis. Tento seznam zajisté není úplný. Překvapivě Gelsemium a Eupatorium Perfoliatum nebyly indikovány a pokud byly použity, neměly efekt. Jiní autoři zmiňují Camphor, F. Master doporučuje lék Justicia Adhatoda. Lze očekávat, že ve vážných stavech u pacientů na JIP bychom zvažovali Antimonium Tartaricum a Antimonium Arsenicosum.