Homeopatie

homeopatie fotoHomeopatická metoda je jednou z mnoha přírodních léčebných disciplin. Používám jí nejen proto, že je mi vnitřně velmi blízká, ale rovněž pro některé přednosti, které v porovnání s jinými medicínskými postupy nesporně má. Praktikuji homeopatii jako metodu první volby.

 

Homeopatický přístup vidí hlavní příčinu onemocnění v narušení vnitřní rovnováhy organismu – tedy v nitru člověka. Podněcuje jej k aktivizaci vlastních obranných a léčivých sil tím, že ve formě homeopatického léku dává živému systému informaci o tom, jaká je podstata vnitřní poruchy, která působí chorobné příznaky. Obranný systém tento signál přijímá a směruje svoji činnost k nápravě niterné nerovnováhy, což vede k procesu uzdravování. Homeopatie tedy primárně není metodou manipulativní ani potlačující, nýbrž je stimulující, posilující a v důsledku dává člověku větší míru svobody a samostatnosti.

 

Velkou předností správně aplikovaných homeopatických léků je, že u nich odpadají rizika vedlejších nežádoucích účinků, alergických reakcí a syndromu závislosti. Homeopatie je tedy v rukou pozorného a citlivého homeopata metodou velmi šetrnou a bezpečnou.

 

Homeopatie je vhodná pro všechny věkové skupiny. Mladý organismus však reaguje na léčení obvykle lépe a rychleji než starší lidé. Akutní onemocnění lze většinou vyléčit do 48 hodin. U chronických chorob a jejich akutních atak je trvání léčby podmíněno mnoha vlivy: věkem, závažností a hloubkou choroby, stavem výživy, celkovou úrovní vitality organismu, předchozí potlačující léčbou, vyvolávajícími a udržujícími příčinami apod. Zhruba lze říci, že jeden rok trvání chorobného stavu od jeho počátku si žádá jeden až tři měsíce léčby. Většina chronických nemocí má své počátky již v dávném dětství. Vleklé chronické potíže, které v praxi výrazně převažují, vyžadují často řadu let péče, při čemž dochází k plynule a zvolna postupujícímu procesu uzdravování.

 

Homeopatické léky lze v některých případech kombinovat s jinými i konvenčními medikamenty. To hlavně v situacích, kdy je nemocný organismus na chemické léky léta přivyklý a jejich  rychlé vysazení by vedlo k velikému narušení vnitřního prostředí a zhoršení stavu nebo když je pacient na těchto látkách už životně závislý. Vysoce účinná je kombinace homeopatie s psychoterapií, dietoterapií a některými dalšími metodami. Používání homeopatie s  dalšími přírodními léčebnými metodami jako je léčba bylinami, ajurvéda, akupunktura, Bachova terapie, masáže atd. je zpravidla možná. Také chirurgická léčba a homeopatie se velmi dobře doplňují.

 

Homeopatickou metodu lze použít u jakéhokoliv onemocnění, a tedy nejsou z hlediska patologické diagnosy léčebná omezení.V některých případech ale nestačí jako jediná metoda: například u otrav, těžkých úrazů, šoku a v případě velmi vážných, zanedbaných a pokročilých chronických nemocí, kdy je imunitní systém zdecimovaný.

 

Homeopatická medicína je založena na celostním přístupu k člověku vnímaje každého jako jedinečnou bytost. Vede nejen k léčení chorobných obtěžujících příznaků, ale i ke zlepšování kvality života jako celku.